خانه تماس با ما

جستجو در سایت

تماس ها
# نام جایگاه و مقام تلفن شماره موبایل فکس
1 مهندس محمدرضاحیدری مدیر مسئول پورتال کوران ساز 09133339064
2 مهندس رضایی تکنسین تاسیسات برودتی و حرارتی
3 مهندس سبز قبا تکنسین تاسیسات حرارتی و برودتی
4 مهندس اتاقی تکنسین تاسیسات برودتی و حرارتی
5 مهندس حیدری تکنسین تاسیسات برودتی و حرارتی
6 مهندس کبیری تکنسین تاسیسات برودتی و حرارتی
7 مهندس زاده نجار تکنسین تاسیسات حرارتی و برودتی - استاد دانشگاه