خانه قوانین و مقررات راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی (امور مالیاتی)

جستجو در سایت

باثبت و تاسیس موسسات و شرکتها ، ضرورت تشکیل پرونده و ابطال تمبر مالیاتی به نسبت سرمایه ثبتی ، بموجب ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تاکید قرارگرفته است.


به منظور ثبت نام اشخاص حقوقی درسازمان امورمالیاتی ، تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی به همراه اصل و تسلیم نسخه ای از مدارک و مستندات تایید کننده مندرجات دفترچه ثبت نام ضروری است.

برای دریافت فرمها و راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید.