جستجو در سایت

 

مکانیک سیالات (دوره کاردانی)

نویسنده : سرکار خانم مهندس سمیه سلطانی 

عضو هیئت علمی و مدیر گروه مکانیک موسسه آموزش عالی جامی 

چاپ اول 1394

آدرس پست الکترونیکی:   آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

 

فهرست مطالب 

 

فصل اول : سیال و خواص آن 

مقدمه 

1- سیال چیست؟

1-1 خواص فیزیکی سیالات 

1-1-1- چگالی 

2-1-1- حجم مخصوص

3-1-1-وزن مخصوص 

4-1-1-چگالی نسبی

5-1-1- فشار بخار و پدیده کویتاسیون

6-1-1- لزجت ، ویسکوزیته یا گرانروی

7-1-1- کشش سطحی

8-1-1- خاصیت مویینگی

9-1-1- خاصیت تراکم پذیری سیالات 

 

فصل دوم : استاتیک سیالات 

مقدمه 

1-2- فشار 

1-1-2- قانون پاسکال 

2-1-2- فشار در نقاط مختلف سیال ساکن 

3-1-2- اثر فشار جو بر فشار نقاط مختلف سیال ساکن

4-1-2- فشار مطلق و فشار نسبی

5-1-2- اختلاف فشار مخازن

6-1-2- نیروی وارد بر کف ظروف حاوی مایعات 

7-1-2- تفاوت بین نیروی وارد بر کف ظرف از طرف سیال و وزن سیال

8-1-2- فشار سنج ها

2-2- استاتیک سیالات

مقدمه 

1-2-2- دریچه ها

2-2-2- نیروی شناوری

3-2- سیستم های هیدرولیک و انتقال فشار

1-3-2- فشار و نیرو در هیدرولیک

2-3-2- قانون پاسکال و جک هیدرولیکی

 

فصل سوم : جریان سیالات 

مقدمه 

1-3- تعاریف

1-1-3- دبی سیال جاری در یک لوله 

1-1-3- الف - دبی جرمی 

1-1-3- ب - دبی حجمی 

2-3- انواع جریان سیالات 

3-3- قانون پیوستگی 

1-3-3- قانون پیوستگی در لوله ها 

2-3-3- قلنون پیوستگی در مورد سیستم هایی با چند ورودی و چند خروجی 

4-3- بقای انرژی و معادله برنولی برای سیال جاری دز یک لوله 

1-4-3- افت انرژی در مسیر حرکت سیال درون یک لوله 

2-4-3- طریقه محاسبه افت های موضعی 

3-4-3- طریقه محاسبه افت های اصطکاکی 

4-4-3- اثر پمپ در انرژی جریان سیال 

 

 

جهت تهیه کتاب به سایت زیر مراجعه بفرمایید.

www.tandisbook.com